ul. Wrocławska 146 A
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. 695 92 92 63
przychodnia@labek.com.pl

DERMATOLOGIA

Nasza przychodnia w szerokim zakresie zajmuje się diagnostyką dermatologiczną. Samodzielnie wykonujemy następujące badania dodatkowe:
– Zeskrobiny,
– Trichogram,
– Badanie cytologiczne,
– Biopsje cienkoigłowe,
– Biopsje trepanowe,
– Badanie w świetle lampy Wooda,
– Alergiczne testy śródskórne,
– Testy serologiczne,
– Wymazy.
Większość wyników badań otrzymują Państwo już w czasie pierwszej konsultacji.


Diagnozujemy i leczymy:
1. Choroby pasożytnicze skóry (nużycę, świerzbowca),
2. Choroby bakteryjne, grzybicze,
3. Niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga, inne endokrynopatie,
4. Atopię (wykonujemy testy śródskórne oraz odczulamy pacjentów),
5. Nietolerancję pokarmową.